English

ХАНБОГД РЕСИДЕНС ХОРООЛОЛ

Ханбогд ресиденс хорооллын B1, B5, C3, C5 блокуудад зорчигчийн цахилгаан шатыг 2018 онд бүрэн угсарч дуусгасан. Уг хороолол нь Шинэ яармаг төслийн хүрээн баригдаж буй жишиг орон сууцны хороолол юм.

 

300 ОРТОЙ АМАРЖИХ ГАЗАР

300-н ортой амаржих газрын А, Б, В, Г блокуудын тусгай зориулалтын цахилгаан шатыг 2018 оны 12-р сараас эхлэн угсарч байна. Амаржих газрын барилгын ерөнхий гүйцэтгэгчээр "Томо Буйлдинг ХХК" ажиллаж байгаа ба 2019 онд багтаан хүлээлгэн өгөх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа ба барилгын ажил 80 орчим хувьтай байна.